Facebook| Twitter Skriv ut

Torsnes skole på naturveiledning i nasjonalparken

På initiativ fra Beate Henriksen tok 4. klasse fra Torsnes skole turen til Ytre Hvaler nasjonalpark tirsdag 16. juni for å bli med på naturveiledning med Statens naturoppsyn.

Opplegget begynte med en guidet natursti inn i nasjonalparken hvor elevene fikk en introduksjon til nasjonalparken og noen av de truete artene nasjonalparken verner om.

Deretter skiftet fokus til sjøfugl. Klassen fikk anledningen til å lære observasjonsteknikker med kikkert og øve seg på å beskrive sjøfugl-adferd. Avslutningsvis gjorde klassen en innsats mot marin forsøpling og plukket søppel langs stranden.

4. klasse ved Torsnes skole utforsker sjøfuglene i nasjonalparken.

4. klasse ved Torsnes skole utforsker sjøfuglene i nasjonalparken.

Foto: Marit Winther-Janson / Statens naturoppsyn

Skrevet av Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 16.06.2015
av marit.winther-janson@miljodir.no