Facebook| Twitter Skriv ut

Tverretatlig aksjon mot ulovlig fiske i nasjonalparken

Tirsdag 29. september samarbeidet Politiet, Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn om å kontrollere ulovlige fiskeredskaper i og rundt Ytre Hvaler nasjonalpark.

Til sammen ble 40 faststående fiskeredskaper kontrollert langs Østfoldkysten. Over halvparten var ulovlige og ble beslaglagt og eventuelt anmeldt. Blant fangsten var det både ulovlige hummerteiner, krabbeteiner og ruser. De fleste manglet merke og mange var enten satt ut for grunt eller manglet de nødvendige fluktåpningene. Totalt fikk 5 hummer og omtrent 30 taske- og strandkrabber friheten tilbake.

 

Politiet og Statens naturoppsyn med ulovlig fanget hummer.

Politiet og Statens naturoppsyn med ulovlig fanget hummer.

Foto: Marit Winther-Janson / Statens naturoppsyn

Overbeskatning har ført til at den europeiske hummerbestanden langs norskekysten er blitt kraftig redusert siden 1960-tallet. I et forsøk på å gjenoppbygge bestanden er det innført strenge regler. Langs Østfoldkysten er europeisk hummer blant annet totalfredet bortsett fra i fisketiden fra 1. oktober kl. 08:00 til og med 30. november. Likevel er det flere som prøver seg utenom sesongen, spesielt i oppløpet til fisketiden når konkurransen om fangsten er på sitt verste.

Ulovlig hummerteine.

Ulovlig hummerteine.

Foto: Marit Winther-Janson / Statens naturoppsyn

Mer informasjon om regelverket finner du på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider. Tips om ulovlig hummerfangst rettes til Fiskeridirektoratet på telefon 03415 eller e-post: postmottak@fiskeridir.no .

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 29.09.2015
av marit.winther-janson@miljodir.no