Facebook| Twitter Skriv ut

Bevaringsområde for hummer ved Kvernskjær utvidet

Fra 1. oktober 2020 har fiskeridirektoratet utvidet bevaringsområdet for hummer ved Kvernskjær i Løperen, og opprettet flere nye bevaringsområder i ytre Oslofjord. Heia er fortsatt til vurdering. 

Her kan du lese mer om de nye områdene:

Bevaringsområder for hummer

Bildetekst: Even Moland, forsker ved Havforkningsinstituttet, overvåker, måler og registrerer hvert år hummer som lever i bevaringsområdet ved Kvernskjær. Her blir hummeren stor og gammel, og bidrar godt til rekrutering av ny hummer.

registrering av hummer

registrering av hummer

Foto: monika olsen / monika olsen

I 2019 anbefalte Østfold fylkeskommune, på Fiskeridirektoratets oppfordring, at det opprettes fire bevaringsområder for hummer i tidligere Østfold. Disse områdene var:

  • Kvernskjær i Hvaler på om lag 4,5 km2 (utviding av dagens område)
  • Heia i Hvaler på om lag 7,1 km2
  • Rauerfjorden i Fredrikstad på om lag 8,4 km2
  • Mossesundet i Moss på om lag 6.9 kilometer

Bakgrunnen for direktoratets forespørsel var den betydelige tilbakegangen som er dokumentert i hummerbestandene i denne delen av regionen siden 1960-tallet.

Publisert 30.09.2020 Sist endra 30.09.2020