Facebook| Twitter Skriv ut

Utvikling av bærekraftig turisme – Økoturisme - på Sydkoster

Entreprenører og reiselivsbedrifter på begge sider av grensen mellom Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker møttes 8. og 9. mars til samling. Samlingen var i regi av et av interregprosjektets aktivitet ”utvikling av bærekraftig turisme”.

Samlingen var lagt til idylliske Ekenäs hotell, hvor vert Christer Sjöö ønsket velkommen. Kurssamlingen var den fjerde i rekken og hadde fokus på reiselivsutvikling, pakking av attraktive produkter og ikke minst – at deltakerne skulle bli bedre kjent.

Fra Strömstad Infocenter kom Åsa Massleberg og fra Tanums Turistkontor Marie Landgren. De hadde fokus på samarbeide og utvikling av bookningsbare produkter og tjenester. Västsvenska turistbyrå har kommet lagt med sitt felles booking-system. 

Maya Nilsen fra Opplev Fredrikstad snakket om oslofjordsamarbeidet og stiftelsen av Østfold reiseliv som drivkrefter på norsk side. Hun fremhevet at bedrifter må være synlige via Google ogwww.visitnorway.com. I Østfold er det nå samme bookingsystem som Västsvenska, og det vil fremover være enklere å lage rundreiser over grensen. Helse og grønt reiseliv er vekstnæringer. Mayas budskap til tilhørerne var at ”dere må synliggjøre hva dere kan tilby og se hvorledes dere kan dra nytte av hverandre” .

Anders Nykvist fra Västsvenska turistrådet holdt ett engasjerende foredrag om ”Samverkan och utveckling Kosterhavet og Ytre Hvaler”. Västsvenska turistbyråen har nå et stort prosjekt sammen med Visit Sweden og Tillväxtverket om utvikling av bedre kvalitetsstandarder for de ulike reiselivsbedriftene. Dette er et omfattende arbeid etter modell utviklet i Scotland. Anders oppsummerte sine erfaringer overfor gruppen:

Det som är viktigt för att Kosterhavet och Ytre Hvaler skall lyckas med att få fram bra produkter och paket är att man har en tydlig profil och tematisering. Samt att företagen som verkar i parkerna själva tar ansvar för sin produkter och att de håller en mycke hög hållbarhetsnivå

Presentasjonene til Anders Nykvist finner du nedenfor:

Bernt Erik Larsen fra Hvaler kommune orienterte om passasjertransport over grensen og de hindringene og restriksjonene som finnes. Grensekomiteen har tatt denne saken og arbeider videre med dette.

Er du interessert i Øko-turisme eller vil vite mer om kursserien vi tilbyr, kontakt:
Bernt Erik Larsen, Ytre Hvaler (Mobil +47-908 58703) eller
Anders Tysklind, Kosterhavet (+46-703656663)

Publisert 11.03.2011