Facebook| Twitter Skriv ut

Vannskuter er forbudt i Ytre Hvaler

Nasjonalparken blir ikke berørt av at vannskuterforskriften er opphevet.

Forvaltningsmyndigheten for Ytre Hvaler nasjonalpark har ansvar for en av landets fire marine nasjonalparker. Derfor minner vi på at det fortsatt er totalt forbudt med vannskuter i hele Ytre Hvaler nasjonalpark.

Forbudet er innført med hjemmel i verneforskriften for nasjonalparken.
§3 pkt. 7.2 Unødvendig støy er forbudt. Bruk av vannscooter, motordrevet modellfly, motorisert isbor o.l. er forbudt.

Nasjonalparken har spesielt store naturverdier, den gir gode opplevelser og blir svært mye brukt til friluftsliv. Bruk av vannskutere i og nær nasjonalparken reduserer disse verdiene. 

Natur, opplevelser, stillhet og friluftsliv kommer først i Ytre Hvaler, og vannskutere er ikke forenlig med vernet som nasjonalparken gir.

Hav og bølger i fri flyt

Publisert 19.05.2017 Sist endra 19.05.2017
av Monika Olsen