Facebook| Twitter Skriv ut

Vannskuter er forbudt i Ytre Hvaler

Bruk av vannskuter er forbudt i nasjonalparken. Det er dessverre stadig noen som ikke overholder reglene for vannskuter.

Forvaltningsmyndigheten for Ytre Hvaler nasjonalpark har ansvar for en av landets fire marine nasjonalparker. Derfor minner vi på at det fortsatt er totalt forbudt med vannskuter i hele Ytre Hvaler nasjonalpark. Det er overhodet ingen transportsoner. Overtredelser vil bli bøtelagt.

Forbudet er innført med hjemmel i verneforskriften for nasjonalparken.
§3 pkt. 7.2 Unødvendig støy er forbudt. Bruk av vannscooter, motordrevet modellfly, motorisert isbor o.l. er forbudt.

Nasjonalparken har spesielt store naturverdier, den gir gode opplevelser og blir svært mye brukt til friluftsliv. Bruk av vannskutere i og nær nasjonalparken reduserer disse verdiene. 

Natur, stillhet og enkelt friluftsliv kommer først i Ytre Hvaler, og vannskutere er ikke forenlig med vernet som nasjonalparken gir.Piknik i nasjonalparken

 

Publisert 10.07.2018 Sist endra 10.07.2018
av Monika Olsen