Facebook| Twitter Skriv ut

Vellykket vertskapskurs på nasjonalparksenteret

Hvordan få mennesker til å føle seg velkommen? 25 deltakere fra Hvaler og Strømstad/Koster ble drillet i vertskapsfunksjonen, da Interreg-prosjektet gjennomførte den tredje samlingen innen temaet bærekraftig turisme.

Foredragsholder Märit Torkelson fra firmaet Värdskapet holdt et høyt tempo da hun loset deltakerne gjennom dagen. Hva skjer i møtet mellom mennesker? Hvem er gjesten? Sentrale tema ble belyst med gruppearbeid og i god dialog med foredragsholderen.


Bærekraftig turisme
 
I Interreg-prosjektet Vår felles arv er et av delprosjektene Bærekraftig turisme. Her får bedrifter knyttet til besøksnæringen i Ytre Hvaler og Kosterhavets nasjonalparker tilbud om en kurspakke. Dette delprosjektet ledes av næringssjef på Hvaler, Bernt Erik Larsen som også er leder for nasjonalparksenteret på Skjærhalden. Hans svenske partner er Anders Tysklind, nationalparkchef for Kosterhavets nationalpark.

Kursserien  har temaene: 

  • Marinbiologi
  • Landbiologi
  • Vertskapsfunksjonen
  • Kulturmiljøer og historie
  • Nettverksbygging

Fornøyde kursdeltagere
 
Totalt er det 20 påmeldte deltakere fra Hvaler/Fredrikstad og 18 fra Koster & Strømstad/Tanum. En av deltakerne, Erika Hadenstedt Appelgreen, har fulgt kursserien fra start og her er hennes inntrykk:

...jeg ser nå på naturen med helt nye øyne, jeg oppdager stadig nye ting og jeg har fått mye kunnskap...

Nasjonalparksjef Anders Tysklind oppsummerer dagen slik:

Värdskap är ett förhållningssätt som är viktigt i vilken roll man än har, som entreprenör i nationalparkerna eller som myndighetsperson. Kursen var inspirerande och det är nyttigt att reflektera över förhållningssätt som i sig kan vara självklara. Vidare ger dessa kurser för varje gång, oaktat ämne, ett fördjupat samarbete mellan olika aktörer i Kosterhavet och Ytre Hvaler - nätverksbyggande!

Nu fortsätter vi med Ekoturism och Kulturmiljöer och skall också knyta ihop säcken med ett upplägg som innebär en diplomering som också är knyten till att man som aktör i nationalparkerna förbinder sig till vissa villkor för sin verksamhet/aktivitet.

Ønsker du å vite mer omdelprosjektet Bærekraftig turisme ta kontakt med :
> Ytre Hvaler nasjonalpark : Bernt Erik Larsen, mobil + 47 908 58703
> Kosterhavets nationalpark: Anders Tysklind, mobil + 46 703 65663

Mer informasjon om Värdskapet finner du på www.vardskapet.se  / www.vertskapet.no 

Publisert 10.11.2010