Facebook| Twitter Skriv ut

YHNP får ny naturveileder

Miljødirektoratet har ansatt Marit Winther-Janson som naturveileder i Statens naturoppsyns lokalkontor på Hvaler.

Formålet med stillingen er å bidra til å styrke kunnskap, interesse og engasjement for naturen, spesielt i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Marit har mastergrad i marin miljøforvaltning fra University of York i Storbritannia og dobbel bachelorgrad i økologi og zoologi fra James Cook University i Australia. Hun har erfaring fra forskning, forvaltning og undervisning både over og under vann. Nå gleder hun seg til å ta fatt i mulighetene på Hvaler.

Som naturveileder vil hun tilby naturveiledningsopplegg for skoler, organisasjoner og andre grupper. I tillegg vil hun arrangere aktiviteter og arrangementer i nasjonalparken og på nasjonalparksenteret.

Marit vil også bidra til å tilgjengeliggjøre nasjonalparken gjennom utviklingen av diverse informasjonsmateriell – blant annet en Tur-app og nasjonalparkens nye hjemmeside.

På denne måten håper hun å inspirere folk til å bli bedre kjent med naturverdiene i nasjonalparken – enten de kjenner området fra før eller ikke.

Publisert 15.08.2014
av Marit.Winther-Janson@miljodir.no


Kontakt

Marit Winther-Janson Naturveileder, Statens naturoppsyn
Mob. 930 08 698
Tlf. 21 97 94 85