Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP) ble opprettet 26. juni 2009 etter en prosess som varte i over 5 år. Arbeidet med nasjonalparken begynte formelt i 2004, Da hadde det allerede vært kontakt med kommunene og fiskeri-interessene i flere år. I perioden rundt vernevedtaket i 2009 til 2012 var det et nært samarbeid med Kosterhavets nasjonalpark gjennom interregprosjektet Vår felles arv. Et synlig resultat av dette var et felles åpningsarrangement  9. september 2009 av begge nasjonalparkene. 

Les mer