Facebook| Twitter Skriv ut

Foredragsaften: Mennesker og natur i YHNP

Kystmuseet Hvaler og Statens naturoppsyn (Miljødirektoratet) inviterer til Åpent museum onsdag 13. januar kl. 19:00 i Kystmuseets finstue på Nordgården Dypedal.

Kveldens foredrag vil gi en innføring i noen av de menneskeskapte miljøutfordringene økosystemene i Ytre Hvaler nasjonalpark står ovenfor. Søkelyset rettes også mot hvordan offentlige myndigheter bruker verneområder som virkemiddel i kampen for havet og hvordan hver enkelt av oss kan bidra. Foredragsholder Marit Winther-Janson lover en innholdsrik og interaktiv aften.

Winther-Janson er ansatt som naturveileder for Statens naturoppsyn i Miljødirektoratet. Hun er utdannet marin naturforvalter og økolog/zoolog og har internasjonal erfaring fra forskning, forvaltning og undervisning både over og under vann. Som naturveileder jobber hun for å formidle kunnskap om naturen med mål om å styrke forståelse og engasjement for hvordan vi både kan bruke og ta vare på den.

Publisert 07.01.2016 Sist endra 07.01.2016