Facebook| Twitter Skriv ut

Sjøfuglaktiviteter i nasjonalparken 22. mars.

Legg inn et stopp på Storesand når du er på søndagstur den 22. mars. Fra kl. 10:00 – 13:00 er Statens naturoppsyn på plass med aktiviteter om sjøfugl og marin forsøpling for både store og små.

Aktiviteter å prøve;

  • Lån en kikkert og lær grunnleggende observasjonsteknikker
  • Hvilken fugl er det? Test hverandre med artskort
  • Øv deg på å tegne en fugl
  • Lær om ærfugl og få mulighet til å se en utstoppet ærfugl på kloss hold

Ærfugl i praktdrakt

Foto: Haakon Haaverstad

I mars begynner den viktigste perioden for ærfugl-bestanden i nasjonalparken. Kanskje har du sett at hannene er ute i sine praktdrakter på jakt etter en make? De roper et dypt a-ooh-å! og håper å få et gakakak! tilbake fra hunnene. Eggleggingen skjer i april-mai og hvis alt går etter planen er neste generasjon på plass i løpet av mai-juni.

Hvis du følger med i nasjonalparken kan du også se trekkfugler som begynner å vende tilbake til nasjonalparken nå som våren kommer. Husk at det er ferdselsforbud i hekkeområder for fugl (sone C) fra 15. april til 15. juli og båndtvang for hunder fra 1. april til 20. august.

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert 26.02.2015
av Marit.Winther-Janson@miljodir.no