Facebook | Twitter Skriv ut

Boka om Ytre Hvaler nasjonalpark

Nå er den her! Praktboka om Ytre Hvaler nasjonalpark. Les den, se på bildene og bli inspirert til å ta turen ut i nasjonalparken.

Bli kjent med nasjonalparken
Den som elsker kysten og havet, øyer og holmer, lune viker og måkeskrik - den vil finne mye å glede seg over i denne boka og ha det godt i Ytre Hvaler nasjonalpark. Naturopplevelsen kan lett utvides ved anskaffelse av en enkel dykkemaske og snorkel. I vektløs tilstand kan du studere morsomme eremittkreps, eksotiske leppefisk og driftige strandkrabber. Under havoverflaten i nasjonalparken er det også vakre anemoner og fascinerende dypvannskoraller. En tur i skogen langs kysten vil gi opplevelser av mangfoldig fugleliv, vakre sommerfugler, duftende blomsternger og dirrende lyngheier.
 
Bruk og bevaring hånd i hånd
I nasjonalparken finnes over 300 utrydningstruede arter. Det utfordrer oss alle til samarbeid om å finne de gode løsningene til beste for naturen, lokalbefolkningen og besøkende. Naturarven kan vi aldri erstatte – den kan vi bare ta vare på!

Med Ytre Hvaler nasjonalpark har Norge og Østfold fått sin første nasjonalpark hvor naturen under havoverflaten er vernet. Nasjonalparken ble åpnet 090909.

Bla i boka og bli inspirert ?
Utvalgte sider ligger tilgjengelig her.


Forfattere og fotografer

ROLF SØRENSEN er født i 1945 og bor på Hvaler. Han er utdannet lærer og har lang erfaring som fotograf og forfatter. Han har utgitt en mengde bøker. Inspirasjon hentes fra menneskenes og naturens verden

STEIN MORTENSEN er født i 1961. Han er utdannet mikrobiolog fra Universitetet i Bergen og arbeider som seniorforsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen og ved Veterinærinstituttet, med prosje taktiviteter som spenner fra blant annet sykdommer hos skjell, spredning av fiskesykdommer og bruk av leppefisk i lakseoppdrett. Han har også bidratt i prosjekter med fokus på sjømat, ressursutnyttelse og råvarekvalitet. Stein Mortensen har i en årrekke arbeidet med formidling av kunnskap og forskningsresultater, både gjennom forelesninger, artikler og utgivelse av bøker.

ERLING SVENSEN er født i 1955. Han har drevet med undervannsfoto siden 1978, dykking siden 1976. Erling Svensen gjør drøyt 100 dykk i året, og jobber tett mot Universiteter og biologer med å dokumentere det marine livet. Gjennom snart 3600 dykk har han fått en god forståelse av livet under vann. Dette har resultert i flere bøker og spennende reiser til alle verdenshav fra Antarktis i sør til Svalbard i nord. Gjennom årene har han samlet et enormt arkiv med titusenvis av undervannsbilder fra Norge og resten av verden.

Samarbeid mellom Kom forlag og Fylkesmannen i Østfold
Boka gis ut av Kom forlag med støtte av Fylkesmannen i Østfold/interregprosjektet Vår felles arv Kostserhavet nasjonalparko/Ytre Hvaler nasjonalpark.

>> Boka fåes kjøpt i bokhandelen eller direkte fra forlaget: www.komforlag.no .

Publisert: 01.06.2011 Sist endra: 03.11.2014