Facebook | Twitter Skriv ut

Bål i naturen

Det er spesielt koselig å kunne fyre opp et bål for å varme seg når man er ute i naturen. Da er det viktig å kjenne til reglene for hvor og når det er lov til å tenne bål. Viktig er det også å vite at reglene for dette kan variere mellom ulike områder, for eksempel innenfor og utenfor et verneområde. 

Bålforbud 15. april til 15. september

Det generelle bålforbudet gjelder i hele landet fra 15. april til 15. september. Etter nye regler er forbudet utvidet til å gjelde ikke bare skog, men også annen utmark. Dette er fordi både skog, kystlynghei og annen vegetasjon kan være så tørr at det er fare for brann. De nye reglene åpner derimot for å gjøre opp ild der det åpenbart ikke er noen brannfare.

I nasjonalparken er reglene litt strengere. Her er all vegetasjon, inkludert stående og døde trær og busker, fredet. Dette betyr i praksis at man ikke kan brenne bål på gress eller annen vegetasjon. Både bål og engangsgriller kan produsere nok varme til å svi vegetasjonen.

I praksis betyr det at uansett årstid kan du i nasjonalparken bare gjøre opp ild nede ved strandkanten. Nedfalte kvister og greiner kan brukes som ved til bålet, men man har ikke lov å bryte av greiner på levende eller døde trær og busker.

Lovlig bålplass

Lovlig bålplassIkke tenn bål på bart fjell – det ødelegger fjellet

I Norge er det ikke lov å tenne bål direkte på bart fjell. Dette er fordi flammene vil lage svarte merker på fjellet som aldri forsvinner. I tillegg vil fjellet sprekke på grunn av varmen. Disse sprekkene kan være nesten usynlige først, men vil bli større når vann fryser i sprekkene om vinteren og slik utvider dem.
Varmen fra en engangsgrill kan også forårsake sprekker i fjellet, så det kan være greit å legge noen steiner under denne om du skal grille på svaberget.

Husk å ta med engangsgrillen hjem eller kast den i spesialanpassede søppeldunker. Etterlatte engangsgriller har blitt et stort forsøplingsproblem i Norge. Hvorfor ikke heller ta med seg en enkel bøttegrill?

Ulovlig bålplass

Ulovlig bålplass

Vis hensyn til naturen rundt deg

For å redusere slitasjen på naturen er det lurt å bruke allerede opprettede (lovlige) bålplasser. I nasjonalparken har Skjærgårdstjenesten også satt ut en del permanente griller som man kan tenne bål i året rundt. Disse finner du på:

  • Storesand
  • Kuvauen
  • Guttormsvauen
  • Akerøya
  • Tisler 
  • Kaffebukta
  • Filletassen
  • Fredagshølet

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn (Miljødirektoratet)

Publisert: 20.04.2016 Sist endra: 20.04.2016