Facebook | Twitter Skriv ut

Fartsbegrensninger

Det er innført fartsbegrensning på 5 knop i 12 områder i Ytre Hvaler nasjonalpark. Naturen skal bevares og friluftslivet gis muligheter for gode opplevelser.

Forskriften trådte i kraft 1. juni 2011, den er hjemlet i havne- og farvannsloven og i verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark. Hvaler kommune har vedtatt forskriften.

Det informeres om fartsbegrensningen på skilt i marinaer og småbåthavner i Hvaler kommune og nærliggende kommuner. Det vil ikke bli satt opp vanlige 5-knopsskilt ute i nasjonalparken, for å bevare naturen mest mulig, og unngå inngrep.

Det er til sammen 12 nye områder med fartsbegrensninger. Noen av disse er utvidelser eller endringer av områder som Hvaler kommune tidligere har vedtatt fartsbegrensninger i.

Publisert: 15.06.2011 Sist endra: 17.11.2014