Facebook | Twitter Skriv ut

Ferdselsforbud 15.04-15.07

I nasjonalparken må all ferdsel skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. I noen områder er det også etablert et ferdselsforbud i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 15 juli. 

Ferdselsforbudet gjelder i sone C og D. Sone C beskytter Skjellholmen, Kobbernaglen, Kvernskjær, Alne, Tangen (del av Tisler), Store Ølbergholmen, deler av Akerøya med Vesleøya, Møren, Heia, deler av Nordre Søster og deler av Søndre Søster. Sone D gjelder Storeribba, Kuskjær, Flatekollen, Kollen, Skjærsribba og Kolleribba. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut på tur.

Ærfugl på rede

Ærfugl på rede

Foto: Haakon B. Haaverstad / Statens naturoppsyn

Sone C og D dekker først og fremst holmer og skjær som er viktige for sjøfugl og sel i hekke- og ynglingstiden. Det er ikke lett å være sjøfugl. Rømmer de fra redene sine når det kommer en båt kan de risikere at en måke eller annen egg-predator spiser eggene deres. Sjøfugl opererer også med et stramt energi-budsjett for å ha rå til å fly og dykke etter mat langt fra redet sitt. Forstyrrelser kan fort øke stress-nivået deres og dermed bidra til at dette budsjettet sprekker. En uskyldig forstyrrelse kan derfor utgjøre forskjellen på liv og død for en sjøfugl og dens unger.

Vis hensyn til naturen, hold en avstand på minst 50 m.

Vis hensyn mot naturen, hold en avstand på minst 50 m.

Foto: Haakon Braathu Haaverstad / Statens naturoppsyn

Ferdselsforbudet krever derfor at du holder en avstand på minst 50 m. Hvis du vil prøve å se en sel eller en sjøfugl bør du holde en avstand på minst 300 m og kjøre eller gå i jevn og sakte fart parallelt med dyrene, ikke direkte mot dem. Å forfølge dem eller å lage høye lyder vil både bidra til stress i dyrene og ødelegge opplevelsen for deg selv.

Områdene er forøvrig viktige for fugl selv utenom hekketiden. Sjøområdene mellom Tisler, Heia og Torbjørnskjær er blant annet viktige myteområder for ærfugl. Her samles de i store flokker på opp til 13 000 individer. Under trekketidene om våren og høsten kan du også se store flokker med andre sjøfugl her, blant annet havelle og sjøorre. Ta med deg kamera og et godt teleobjektiv så du kan holde god avstand og nyte rollen som tilskuer i nasjonalparken!

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert: 16.03.2015 Sist endra: 16.03.2015