Facebook | Twitter Skriv ut

Hummerfiske

Om høsten åpnes det for et begrenset hummerfiske. Husker du reglene for å være med på fangsten?

Hummer ved Søndre Søster

Hummer ved Søndre Søster

Hvilke regler må du følge?

Hummerfiske er regulert med tids-, redskaps- og minstemålsbegrensninger. På Hvaler er det kun åpent for hummerfiske fra kl. 08:00 1. oktober til 30. november. Dessuten er det forbudt å sette eller trekke teiner på søndager og om kvelden. For å styrke hummerbestanden er det også opprettet et totalforbud mot fiske i nasjonalparken mellom Kirkøy og Asmaløy rundt Kvernskjær.

Hummerfiske er bare tillatt med hummerteiner. I tillegg er det satt en begrensning på 10 teiner per person (på land) eller per fartøy (fra båt). Antall ruser for fisk inngår også i denne begrensningen. På hver side må teinene også ha minst en sirkelformet fluktåpning på minst 60 mm. Åpningene må være plassert helt nede ved redskapsbunnen slik at hummeren lett kan rømme. Husk at redskap må merkes med navn og adresse.

Husk også å måle fangsten din. Du har ikke lov til å fiske hummer som er mindre enn 25 cm fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen). Hummer med utvendig rogn er det heller ikke lov til å ta.

Hvorfor er det sånn?

Målet med reguleringene er å sikre en bærekraftig beskatning av hummerbestandene. Siden 1960-tallet har blant annet overfiske bidratt til en kraftig reduksjon i bestanden. Det tar 5-13 år for hummer å nå en kjønnsmoden alder. I tillegg tar det et helt år før egg klekkes. Fordi de begynner livet sitt som små frittsvømmende larver er hummer dessuten veldig utsatt for å bli spist. Dette lave produksjonsnivået betyr at vi må ta ekstra godt vare på hummeren for å sørge for at den har en fremtid i Norge.

 

Ulovlig fiske

Tross behovet for å verne hummeren drives det ulovlig hummerfangst. Med tanke på fremtidig beskatning, er dette et problem for både de som fisker lovlig og ulovlig. Statens naturoppsyn oppfordrer derfor alle til å rapportere ulovlig hummerfangst til Fiskeridirektoratet på telefon 03415 eller e-post: postmottak@fiskeridir.no .

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert: 26.09.2014 Sist endra: 17.11.2014