Facebook | Twitter Skriv ut

På jakt i nasjonalparken

Ytre Hvaler nasjonalpark er et verneområde for både bruk og vern. Likevel er det noen ekstra begrensninger på jakt innenfor nasjonalparkens grenser.

I sone B er det etablert et jaktforbud. Som du kan se på kartet i høyre meny omfatter sone B kun områdene rundt Vikerkilen og Skipstadkilen på Asmaløy.

Disse områdene er spesielt viktige rasteplasser for trekkfugl. Trekkfugler bruker enormt med energi på den lange reisen. Når de raster er de da helt avhengige av å få hvile i fred så de kan hente seg ordentlig inn. Forstyrrelsene som naturlig følger med jaktvirksomhet kan føre til at fuglene endrer adferden sin og dermed også overlevelsessjansene sine.

Ellers reguleres jakt i nasjonalparken på samme måte som andre steder i Norge. Derimot er det noen ekstra utfordringer i nasjonalparken. For eksempel må man vurdere nøye hvorvidt jakten er forsvarlig med tanke på at det er et område med mange brukere. Glem heller ikke at du som jeger ikke unntas fra verneforskriftens forbud mot forsøpling eller hundelovens generelle aktsomhetskrav som krever at hundeholdere skal sørge for at hunden deres ikke skaper utrygghet for andre.

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert: 31.03.2015 Sist endra: 31.03.2015