Facebook | Twitter Skriv ut

Dra på vandring i kulturlandskapet

Når du går langs kyststien mellom Åsebu og Viker på Asmaløy, går du i et landskap som er del av en felles europeisk kulturarv. Nå kan du ta turen hit med en helt ny guide i lomma.

Helt siden steinalderen har menneskene satt sitt preg på landskapet, blant annet ved å fjerne skog med øks, ild og beitende husdyr. På den måten fikk den eviggrønne røsslyngen gode vekstvilkår.

Guidet tur gjennom kystlyngheiene

Nå kan du gå på tur langs kyststien på søndre Asmaløy med en guide i lomma. Den kan du ta fram underveis og lese om landskapet rundt deg. Guiden hjelper deg til å se for deg hvordan våre forfedre brukte området, og forstå hvor viktig lyngheien er for det biologiske mangfoldet. Du kan høre også lydfiler på strategiske plasser – og pass på å ta en kikk i turboksene! Masse å lære for små og store her.


90 prosent av kystlyngheien er borte
I dag er kystlyngheiene truet. De hadde sin største utbredelse på 1800-tallet – men nå er de i ferd med å gå tapt. Hovedårsaken er at moderne gårdsdrift i stor grad har ikke tar i bruk utmark som beiteområder for dyra. Da vokser lyngheiene igjen og mange planter og dyr som er avhengige av det åpne landskapet står i fare for å forsvinne.

Røsslyng (Calluna vulgaris)

Røsslyng (Calluna vulgaris)

Foto: Marit Winther-Janson / Statens naturoppsyn, Miljødirektoratet


I nasjonalparken tar vi vare på lynhgeiene
I Ytre Hvaler nasjonalpark samarbeider vi med bøndene om å restaurere lyngheiene. Dyra er igjen på beite her, og busker og trær som truer lyngheiene fjernes.

Last ned guiden eller ta turen til Ytre Hvaler nasjonalparksenter
Du kan laste ned guiden nedenfor. Er du på Skjærhalden finner du den trykte utgaven på nasjonalparksenteret og i Hvaler rådhus.

God tur! 

Kystlynghei

Kystlynghei

Foto: Vidar Asheim

Publisert: 23.05.2013 Sist endra: 21.11.2014