Facebook | Twitter Skriv ut

Kontakt oss

 

Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark

Senterleder, Thomas Holmen Olsen

Tlf. 993 78 211 / othh@hvaler.kommune.no

 

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
Nasjonalparkforvalter, Monika Olsen

Tlf. 69 24 70 24/907 12 929 / Fmosmoo@fylkesmannen.no

 

Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratet 

Naturoppsyn, Haakon Braathu Haaverstad

Tlf. 904 73 107 / hbh@miljodir.no

Naturveileder, Marit Winther-Janson

Tlf. 930 08 698 / Marit.Winther-Janson@miljodir.no

 

Skjærgårdstjenesten Hvaler-Sarpsborg-Halden
Leder, Eivind Børresen

Tlf. 948 85 952 / eibo@hvaler.kommune.no

Skjærgårdens hus

Publisert: 07.04.2014 Sist endra: 12.05.2014