Facebook | Twitter Skriv ut

Kontakt oss

Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark

Senterleder, Thomas Holmen Olsen
Tlf. 993 78 211 / othh@hvaler.kommune.no

Naturveileder, Randy Gunnar Lange
ranlan@hvaler.kommune.no

 

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
Nasjonalparkforvalter, Monika Olsen
Tlf. 69 24 70 24/907 12 929 / FmosMOO@fylkesmannen.no

 

Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratet 
Naturoppsyn, Haakon Braathu Haaverstad
Tlf. 904 73 107 / hbh@miljodir.no

 

Skjærgårdstjenesten (SGT) Hvaler
Driftsleder, Bård-Henrik Vikerheim
Tlf. 900 67 462 / sgt@hvaler.kommune.no

Skjærgårdstjenesten (SGT) Fredrikstad
Tlf. 69 30 60 00/ servicetorget@fredrikstad.kommune.no

 

Skjærgårdens hus

Publisert: 07.04.2014 Sist endra: 09.12.2020