Forvaltningsplanen

Høring av forvaltningsplanen

Over 40 uttalelser kom inn til høringen om forslag til forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark. Forvaltningsplanen var på høring i perioden 26.11.201-21.1.2011.

Les mer

Forvaltningsplan for sjøområdene

Fylkesmannen har arrangert et arbeidsseminar og et møte i en referansegruppe som del av arbeidet med forvaltningsplan for sjøområdene. Du kan se en oppsummering her.

Les mer

Stor interesse for møte med hytteeierne

Selv om vårsola strålte og lokket til uteaktivitet, møtte vel 70 interesserte hytteeier opp til orienteringsmøtet Fylkesmannen holdt lørdag 25.04.09.

Les mer

Arbeidet med forvaltningsplanen starter

Arbeidet med forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark starter opp nå. Du kan komme med innspill planen.

Les mer