Facebook| Twitter Skriv ut

Forvaltningsplan for sjøområdene

Fylkesmannen har arrangert et arbeidsseminar og et møte i en referansegruppe som del av arbeidet med forvaltningsplan for sjøområdene. Du kan se en oppsummering her.

Arbeidet med forvaltningsplan for sjøområdene i  Ytre Hvaler nasjonalpark er nå igangsatt. Fylkesmannen har invitert en rekke organisasjoner til å delta i en referansegruppe for dette arbeidet. Oppstart av arbeidet med forvaltningsplanen har vært annonsert i avisene februar 2009.

I tillegg skal det være to arbeidsseminarer med de mest berørte gruppene. Det første seminaret ble holdt i april. Det neste arrangeres i august.

Dokumentene nedenfor ble brukt på møtet i referansegruppen. Dette er samtidig et oppsummering av det første arbeidsseminaret.

Publisert 17.07.2009 Sist endra 06.11.2014