Facebook| Twitter Skriv ut

Stor interesse for møte med hytteeierne

Selv om vårsola strålte og lokket til uteaktivitet, møtte vel 70 interesserte hytteeier opp til orienteringsmøtet Fylkesmannen holdt lørdag 25.04.09.

Hovedsaken denne dagen var arbeidet med forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark, og spesielt det som berører hytteeierne.

Du kan se alle innleggene som ble holdt under Vedlegg.

Publisert 27.04.2009 Sist endra 06.11.2014