Facebook | Twitter Skriv ut

Nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken. Det er en egen hjemmeside for styret med møtekalender og sakslister.

Styret har som formål å sikre en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av Ytre Hvaler Nasjonalpark. Styret består av 5 representanter fra nasjonalparkkommunene Hvaler og Fredrikstad samt Østfold fylkeskommune. Styret oppnenvnes for 4 år ved kommunestyrevalgene og møtes 3-5 ganger i året. Det er utarbeidet egne vedtekter for styrets oppgaver.

Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av en nasjonalparkforvalter som har kontor i Skjærgårdens hus på Hvaler. 

Hvis du ønsker å gjøre noe som krever tillatelse etter verneforskriften må du kontakte styret v/nasjonalparkforvalteren, eller sende søknad til fmospostmottak@fylkesmannen.no.

Mer informasjon om styret finner du her.

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert: 14.10.2014 Sist endra: 14.10.2014