Facebook | Twitter Skriv ut

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er en tjeneste for hele Oslofjorden som ble etablert etter initiativ av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i 1993/94. Hovedmålet er å sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir muligheter for en variert naturopplevelse for de som besøker områdene.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn:
  At områdene blir brukt som forutsatt. 
  At det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer.
 • Områderydding:
  Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov, f eks strandrydding om våren.
 • Renovasjon:
  Regelmessige kjøreruter for henting av fritidsavfall fra ca. 20 boder.
 • Renhold:
  Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program.
 • Vegetasjonspleie:
  Klipping av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier.
 • Utstyr:
  Utsetting, inntaking og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper, 
  flytebrygger m.v.
 • Frakt-oppdrag
  Skjærgårdstjenesten er tilgjengelig for frakt-oppdrag utenom hovedsesongen (skoleferien). Vi prioriterer frakt av skrot - etter forhåndsavtale om plassering/sortering og hentetidspunkt.

Publisert: 17.01.2015 Sist endra: 17.01.2015


Leder: Bård-H. Vikerheim
Mail: sgt@hvaler.kommune.no
Mobil: 900 67 462