Facebook | Twitter Skriv ut

Naturverdier i havet

Skjærgården på Hvaler og i Fredrikstad danner store sammenhengende områder med rikt artsmangfold både på land og under vann. Det meste av nasjonalparken er hav og sjøbunn. Med bløtbunn, rike tareskoger og koraller innehar nasjonalparken et komplett økosystem under vann.

Artsrikdommmen er stor på bløtbunnsområder og hardbunnsområder fra grunne bølgeutsatte områder ved Heia til dyp på over 400 meter mellom Søster og Torbjørnskjær. Bløtbunnen med mudder og leire er tilholdssted for reker og sjøkreps, i tillegg til ulike arter av blant annet børstemarker, sjøstjerner, nesledyr og bløtdyr.

I de grunne områdene mellom Heia-Torbjørnskjær har den tette tareskogen samme funksjon som skogen har på land. Her lever blant annet fisk, krabber, skjell og ulike arter kreps i tillegg til ulike alger og anemoner som vokser på taren.

På den bratte fjellveggen langs Hvalerrenna finner vi det store kjempefilskjellet i store mengder.

I de strømrike delene av nasjonalparken er det flere korallrev. Ved Tisler finner vi Europas største innomskjærs korallrev som er 1 200 m langt. Korallrevene er leveområder for veldig mange arter.

Korallrevene og resten av den marine faunaen gjør området unikt ikke bare i Skagerrak, men også i europeisk sammenheng.

Publisert: 04.01.2015 Sist endra: 12.05.2014