Facebook | Twitter Skriv ut

Pigghå

Pigghå er en fleksibel liten hai med store øyne og en godt utviklet elektrisk sans. Med denne utrustningen kan de jakte på fisk og krepsdyr i mange forskjellige økosystemer fra overflaten til mer enn 600 meters dybde.

Pigghå bestanden langs norskekysten har vært tungt beskattet for både leveroljen og kjøttet sitt. I dag er den rødlistet som kritisk truet fordi bestanden har blitt redusert til mindre enn 20% av det den var for 60 år siden. Selv om fiske av pigghå er forbudt for både fritidsfiskere og yrkesfiskere er det et pågående problem med bifangst av arten.

Pigghåens økologi gjør den spesielt sårbar for beskatning. De vokser sakte og blir ikke kjønnsmodne før de er omtrent 12 år gamle. De må bære ungene sine i nesten 2 år og har derfor et av de lengste svangerskapene i dyreriket. Selv om de største hunnhaiene føder kull på omtrent 8 haier er det mange av disse som ikke overlever. I tillegg pleier de å svømme i stim med andre pigghåer av samme størrelse og kjønn. Fiskere kan derfor komme til å ta en hel gruppe med gravide hunnhaier på en gang. Selv uten direkte fiske vil det derfor ta lang tid for at bestanden skal bygge seg opp igjen.

Pigghåen er ikke den eneste haiarten som er kritisk truet. Problemet rundt haifinnesuppe har fått en del oppmerksomhet, men leveroljen til sårbare dypvannshaier som pigghå brukes også i en rekke hudprodukter så husk å sjekke ingrediensene for «squalene». 

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert: 21.01.2015 Sist endra: 21.01.2015