Facebook | Twitter Skriv ut

Naturtyper

I nasjonalparken finner du et variert landskap både over og under havoverflaten. Grunne og dype leirområder, flate og bratte fjellvegger, trange renner og dype terskler danner grunnlaget for mange forskjellige naturtyper.

I nasjonalparken finner du naturtyper som kaldtvannskorallrev, tareskoger, ålegrasenger, brakkvannspoller og bløtbunnsområder i strandsonen.

I menyen til venstre kan du lese om noen av disse naturtypene og hvordan de henger sammen.

Tekst: Marit Winther-Janson, Statens naturoppsyn

Publisert: 21.01.2015 Sist endra: 21.01.2015