Facebook | Twitter Skriv ut

Sjøfugl

Sjøfuglene deles gjerne inn i karakteristiske sjøfugler, som tilbringer hele livet i det marine miljøet, og periodevise sjøfugler som kun tilbringer deler av året i det marine miljøet. De aller fleste artene lever svært lenge og legger få egg. 

De karakteristiske sjøfuglene omfatter stormfugler, stormsvaler, suler, skarver, noen andearter (for eksempel ærfugl), terner, mange måkearter (for eksempel svartbak og gråmåke) og alle alkefuglene. De periodevise sjøfuglene omfatter mange andearter (for eksempel havelle, svartand og sjøorre) som hekker i innlandet og tilbringer høsten (myteperioden) og vinteren i marine områder. Les mer her: sjøfugl Kilde: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Grunne sjøområder er et viktig matfat for sjøfuglene. Her finner de føde som fisk, smådyr, snegler og muslinger blant tang, tare og ålegress.

VIS HENSYN: Verneområdene skal være fristeder for hekkende sjøfugl. Ferdsel av mennesker både til lands og til vanns kan forstyrre sjøfuglene. Løse hunder er en stor trussel for fugl som hekker på bakken. Fugleunger og egg er godt kamuflerte og kan være vanskelige å se. Skrikende og innpåslitne måker, terner og tjeld er et signal om at du bør holde deg unna. Egg og fugleunger trenger foreldrenes beskyttelse. Når foreldrene blir skremt bort, blir egg og unger liggende ubeskyttet, og de blir raskt offer for stekende sol eller angrep fra mink, kråker og andre fugler. Sjøfugl hekker også utenfor verneområdene. Vis hensyn også her.

Svartbakreir Foto: Haakon Braathu Haaverstad, SNO

I noen områder i nasjonalparken er det ferdselsforbud f.o.m. 15. april t.o.m. 15 juli. Sone C skal beskytte sjøfugl i hekketida. Sone C beskytter Skjellholmen, Kobbernaglen, Kvernskjær, Alne, Tangen (del av Tisler), Store Ølbergholmen, deler av Akerøya med Vesleøya, Møren, Heia, deler av Nordre Søster og deler av Søndre Søster. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut i nasjonalparken.

Tekst: Monika Olsen

Publisert: 28.04.2016 Sist endra: 28.04.2016