Facebook | Twitter Skriv ut

Insekter og edderkopper

Nasjonalparken har også svært mange ulike sommerfuglarter, deriblant 98 såkalte rødlistede arter.

Søndre Asmaløy er berømt for sitt store mangfold av sommerfugler. I området har det blitt registrert 960 ulike arter av sommerfugler! Det er nesten halvparten av alle arter som finnes i Norge. Grunnen til dette mangfoldet er trolig den store variasjonen i naturtyper og planter i området.

Sommerfugler lever av å suge nektar fra blomster. Til dette har de en snabel som de suger opp nektaren med. Når de ikke bruker den er snabelen rullet opp under hodet.

Om du følger godt med på en sommerfugl som lander på en blomst kan du kanskje se den. Det er lettest å se sommerfugler når det er sol, varmt og lite vind. Da er sommerfuglene mest aktive.

I lyngheia er det også mange andre insekter og edderkopper. En av dem er lyngrovedderkoppen. Den er ganske stor, med en kroppslengde på opptil 1,5 cm. Den bygger ikke et vanlig edderkoppnett, men jakter aktivt på insekter. Hunnen lager en kokong av edderkoppsilke som hun legger eggene sine i. Denne bærer hun rundt på til eggene klekkes til småminiatyredderkopper. Hunnen er en omsorgsfull mor og passer på ungene også etter at de har klekket. 

Publisert: 20.01.2015 Sist endra: 20.01.2015


Lyngrovedderkopp