Facebook | Twitter Skriv ut

Planter

Fra de værutsatte nakne holmene ytterst i nasjonalparken, til de smale klovene mellom fjellknausene er det stor variasjon. Nasjonalparken har mange sjeldne planter, hvorav 64 rødlistearter, deriblant  honningblomst og gul hornvalmue.

Planteliv i lyngheia

Røsslyng er den dominerende planten i lyngheia. Røsslyngener glad i lys og vokser derfor godt i åpne områder. Planten kan bli opptil 50 år gammel. Når lyngen blir brent, vokser nye planter opp fra rotskudd eller frø. Frøene spres med vinden,og kan ligge så lengesom 70 år i jorden og vente påat det skal bli gode forhold for åvokse, før de begynner å spire.

I en velskjøttet lynghei vokseren hel rekke andre planter innimellom røsslyngen. Noen eksemplerer kystfrøstjerne,blodstorkenebb, blåfjær, krattalant, gulmaure, legeveronika, blåklokke, kattefot, hjertegras, vill-lin,blåknapp, engknoppurt, tyttebær og blåbær. To eksklusive planter i lyngheia er lyngøyentrøst og prikkperikum. De finnes stort sett bare knytta til denne naturtypen.

Publisert: 20.01.2015 Sist endra: 20.01.2015