Facebook | Twitter Skriv ut

Ytre Hvaler historien

Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP) ble opprettet 26.6.2009 etter en prosess som varte i over 5 år. Forvaltningsplanen er et viktig verktøy for å gjennomføre de riktige skjøtsels- og tilretteleggingsstrategiene i fremtiden. Du finner mer informasjon om alt dette på disse sidene.

Arbeidet med nasjonalparken begynte formelt i 2004. Da hadde det allerede vært kontakt med kommunene og fiskeri-interessene i flere år. Flere rapporter med faggrunnlag var blitt utarbeidet.

I perioden rundt vernevedtaket i 2009 til 2012 var det et nært samarbeid med Kosterhavets nasjonalpark gjennom interregprosjektet Vår felles arv. Et synlig resultat av dette var et felles åpningsarrangement  090909 av begge nasjonalparkene. Det ble også utarbeidet flere brosjyrer og annet informasjonsmateriell i  prosjektet. Samarbeid om forvaltningsstrategi og besøksnæringen var også egne delprosjekter.

Forvaltningsplanen er et viktig verktøy for nasjonalparkstyret når det skal fattes beslutninger om skjøtselstiltak og vurdere tilretteleggingsbehov i nasjonalparken. Planen vil også gi signaler til ulike brukergrupper om hva som krever tillatelse og hva som kan forvente å få tillatelse.

Publisert: 06.01.2015 Sist endra: 12.05.2014


Vedlegg

Skuringsstriper

Kystlynghei

Kystpåvirket furuskog