Facebook | Twitter Skriv ut

Grensemerking

Oppmerking av grensen til Ytre Hvaler nasjonalpark er nå ferdig. Dette har vært en omfattende jobb som er utført av Østfold Jordskifterett

Verneområdet er merket med små grensebolter i knekkpunktene og små informasjonsskilt der stier krysser grensen.

Østfold jordskifterett har gjennomført grensegangsaken. Alle berørte grunneiere og rettighetshavere på begge sider av nasjonalparkgrensen var innkalt til rettsmøtet 12.04.2010. De berørte parter har senere blitt kontaktet fortløpende for påvisning av grensen.

Grensemerking i sjø på Herføl

Foto: Aase Richter, Fylkesmannen i Østfold

Østfold jordskifterett har nå gjennomført befaringer med grensepåvisning langs hele nasjonalparkgrensen der alle berørte grunneiere har vært invitert.

Totalt er det ca. 44 km grense på land som har blitt merket med over 800 bolter.

Grensebolt i Ytre Hvaler nasjonalpark

Grensebolt i Ytre Hvaler nasjonalpark

Foto: Aase Richter / Fylkesmannen i Østfold

En nøyaktig innmåling av punktene er en krevende jobb. Dette gjør jordskifteretten gjør alene, på egne befaringer. Innmåling av punktene med stor nøyaktighet krever gode forhold og kontakt med et riktig antall satelitter. Det kan derfor være et tidkrevende arbeid.

Østfold jordskifterett har gjort et rettskraftig vedtak om grensen. Det inneholder en beskrivelse av hele grensen, hvem som er grunneier på begge sider av grensen og hva slags bolter som er satt ned. I tillegg følger det med kart.

Dette har vært den største grensegangssaken av verneområder for Østfold jordskifterett.

Publisert: 06.11.2014 Sist endra: 06.11.2014