Facebook | Twitter Skriv ut

Konsekvensutredning

Det er et krav om konsekvensutredning når større tiltak eller planer skal gjennomføres. Dette gjelder også når store verneområder skal vurderes.

Planene om Ytre Hvaler nasjonalpark omfattet et areal som var så stort at det utløste plikt om konsekvensutredning når det berørte primærnæringer.

Det ble derfor gjennomført en konsekvensturedning etter et fastsatt utredningsprogram. Det var 11 deltemaer som ble utredet. Disse delutredningene finner du ved siden av. En sammenstilling av konsekvensutredningen var en del av verneforslaget som ble sendt på høring i april 2007.

Mye av kunnskapsgrunnlaget til konsekvensutredningen ble hentet fra fagrapporter som ble utarbeidet tidligere.

Publisert: 05.11.2014 Sist endra: 05.11.2014