Facebook | Twitter Skriv ut

Vedtak om vern

Ytre Hvaler nasjonalpark ble vedtatt opprettet 26. juni 2009  av Kongen i statsråd. 

Vernegrensen og verneforskriften for nasjonalparken ble da vedtatt. Beslutningen om vernet - Kongelig resolusjon - gir en viktig beskrivelse av hva som ligger i vernet av Ytre Hvaler. 

Publisert: 09.02.2015 Sist endra: 09.02.2015